Definició: L’escatologia dels insults catalans no té límits. Qui s’imagina a algú que caga una bandúrria darrere l’altra? La “bandúrria” és un instrument de corda de la família del llaüt de dimensions reduïdes. Sigui com sigui, un “cagabandúrries” és qui fa les coses de qualsevol manera, sense formalitats i de manera irresponsable, i és clar!, prou feina té amb els instruments musicals i el seu perineu.

Exemple:

“No el voldràs salvar d’un altre embolic, oi? Deixa’l que s’espavili, és un cagabandúrries!”

Etimologia: “Bandúrria” ve del llatí: pandurium, i aquest del grec: pandoũra, i aquest alhora del castellà molt probablement, mal que pesi a molts. I el verb “cagar”, prové del llatí cacare, any 1373.

Variant fonètica:  Cagamandúrries

Agressivitat: