It’s the same procedure as every year: As the summer tide washes up more and more tourists on Barcelona’s shores, we make ready to leave the sizzling streets – and tourists – of our beloved metropolis far, far behind. But sadly, not everybody gets to travel and our deepest sympathies go out to all those of you who will be awoken by drunk Germans, run over by large Dutch dudes and get stuck behind groups of all-Americans girls on bicycles.

¡Qué putada!. De verdad, lo sentimos mucho. Muchísmio. Vuestra cara de pena nos seguirá hasta el otro lado del mundo…

És a dir, ara és l’hora de fer el turista, tinguem en compte tot allò que hem après vivint en una de les destinacions turístiques més punteres i recordem ensenyar als nadius llurs cultura i costums. Fem l’esforç d’aprendre algunes paraules noves. Provem de no aturar-nos al bell mig del carrer per obrir un mapa enorme i mirem de desplaçar-nos en grups de màxim 5 persones. Ah, i no goseu cantar l’himne del Barça quan tots dormim, amors meus.

Save travels, dear Barceloní and happy summer!