SWAB: petita i alternativa fira d’art, Pavelló Italià, dijous – diumenge

És una fira d’art, però en realitat no ho és. Que les galeries paguen pel seu estand? Sí. I les parets són blanques? Efectivament. Però Swab és molt íntim en comparació amb Arco (Madrid) o Art Basel i es dóna molt espai a les galeries alternatives locals. Sembla més un «happening» que una festa per a inversors amb comptes en paraïsos fiscals que van ser exposats en l’última filtració.
Hauríeu d’anar-hi si… voleu reflexionar sobre el significat d’una corda blava sobre unes torrades.
No hauries d’anar-hi si... la paraula Pandora et posa nerviós.

També podeu aixecar-vos del sofà per:
Spicy Fest si us agrada el picant, Genís Bagés si trobeu consol en la frustració d’altres persones amb les xarxes socials, i Jazztrònica si creieu que el Monumental Club no està malament, però podria ser mooolt millor.

SWAB – small and rather alt art fair, Pavelló Italià, Thursday – Sunday
It’s an art fair but it isn’t, really. Galleries pay for their booth, yes, and the walls are indeed white. But Swab is very intimate compared to Arco (Madrid) or Art Basel and a lot of space is given to local alt galleries. It feels more like a «happening» than a party for investors whose offshore accounts were exposed by the latest leak. You should go if… want to ponder the meaning of blue string on toast. You shouldn’t go if… the word Pandora makes you nervous.

You might also get off the couch for:
Spicy Fest if you like it hot, Genís Bagés if you find solace in other people’s frustration with social media, and Jazztrònica if you think Monumental Club isn’t bad but could be soooo much better.